Let op: Deze pagina's bevatten mogelijk vertrouwelijke en persoonlijke gegevens

Biologicals en andere targeted therapies

Biologicals zijn geneesmiddelen die gemaakt worden door of afgeleid zijn van levende organismen op basis van biotechnologische technieken. Ze kunnen de werking van lichaamseigen stoffen nabootsen of beïnvloeden. Hieronder vallen o.a. antilichamen, oplosbare receptoren, fusie-eiwitten, fragmenten van eiwitten of synthetische peptides. Biologicals zijn ontwikkeld om heel specifieke signaaleiwitten of bepaalde celtypen uit te schakelen en beïnvloeden zo ziekteprocessen.

Andere targeted therapies zijn bijv. “small molecule” remmers van intracellulaire signaaltransductieroutes, zoals Janus kinase (JAK) remmers (tofacitinib) en spleen tyrosin kinase (Syk) remmers (fostamatinib). Een deel van deze middelen komt binnenkort beschikbaar voor de behandeling van patiënten met reumatoïde artritis en zou op korte termijn ook op goede gronden off-label ingezet kunnen worden voor zeldzame IMID’s.